Algemene Voorwaarden

Identiteit van de verkoper

Supercube is eigendom van en wordt beheerd door SparkOps SRL, geregistreerd bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nr. 0779.620.969, met hoofdkantoor in 3080 Tervuren, Jan van Boendalelaan 2B, België - info@supercube.com.

De aankoop van een dienst van SparkOps SRL impliceert de aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden.

Aankoopbeleid

Boekingen kunnen alleen worden gemaakt via ons online boekingsportaal. Voor boekingen van meer dan 8 klanten nodigen wij onze klanten uit om contact met ons op te nemen via e-mail op info@supercube.com.

Alle boekingen moeten door SparkOps SRL per e-mail worden bevestigd. In geval van het niet ontvangen van de bevestiging, neem contact op met ons team via e-mail op info@supercube.com.

Alle boekingen worden pas effectief bij ontvangst van volledige betaling voor de dienst. SparkOps SRL behoudt zich het recht voor om slots die niet zijn bevestigd uiterlijk twee weken voor de datum van de dienst opnieuw te koop aan te bieden.

Tickets die u koopt zijn voor persoonlijk gebruik en kunnen niet worden omgeruild, overgedragen of verkocht voor winst. In geval van schending van deze voorwaarde is SparkOps SRL gerechtigd de tickets zonder voorafgaande kennisgeving, restitutie, compensatie of aansprakelijkheid te annuleren.

Naast de ticketprijs omvat uw bestelling betaling van een boekingskosten per ticket, administratiekosten per bestelling en af en toe andere aanvullende kosten die van toepassing kunnen zijn op het evenement. Die kosten zijn niet restitueerbaar.

Om fraude te voorkomen en SparkLab SRL en u te beschermen, kunnen we controles uitvoeren en/of kan u worden gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken (zoals een kopie van een creditcard- of bankafschrift) na uw boeking, zodat we uw aankoop kunnen verifiëren. Als we fraude vermoeden, kunnen we elke bestelling of tickets annuleren. Het niet verstrekken hiervan kan leiden tot annulering van uw tickets.

Om te reserveren moet u een nauwkeurig e-mailadres en een telefoonnummer opgeven. U moet SparkLab SRL op de hoogte stellen van elke wijziging van adres, contacttelefoonnummer of e-mailadres, zowel voor als na ontvangst van de tickets. Onze contactgegevens zijn opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. Onze voorkeursmethode om contact met u op te nemen is per e-mail. U moet ervoor zorgen dat u een actueel, geldig e-mailadres verstrekt en er rekening mee houden dat uw e-mailfilterinstellingen onze e-mails als spam kunnen behandelen of ze naar uw junkmap kunnen doorsturen.

Een bestelling voor tickets is pas compleet als deze door ons is geaccepteerd. We proberen ervoor te zorgen dat alle prijzen juist zijn, maar fouten kunnen voorkomen. Als we een fout ontdekken in de prijs van de tickets die u heeft besteld, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte stellen en we kunnen de bestelling annuleren (in welk geval u het ticketbedrag en eventuele boekings-, transactie- of aanvullende kosten die u heeft betaald, terugbetaald krijgt) of u de mogelijkheid bieden om uw bestelling tegen de juiste prijs te bevestigen.

We hanteren een dynamisch prijsmodel, wat betekent dat prijzen kunnen stijgen of dalen. Gedurende het jaar kunnen we seizoenspromoties en kortingen aanbieden. De prijs van uw ticket(s) zal worden bevestigd op het moment van boeken.

Het kopen van tickets voor Supercube betekent dat u akkoord gaat met ons Privacybeleid en ons Beleid inzake gezondheid en veiligheid, die kunnen worden bekeken op de verstrekte links.

Als u namens anderen in uw groep boekt, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze extra spelers instemmen met deze voorwaarden en in ontvangst zijn van alle relevante informatie met betrekking tot de boeking. SparkLab SRL is niet verantwoordelijk als leden van uw groep niet kunnen deelnemen aan de ervaring als gevolg van uw verzuim om hen van alle relevante informatie te voorzien.

Levering en ophalen

Tickets worden elektronisch naar u verzonden, zorg ervoor dat er bij het afrekenen een geldig e-mailadres wordt verstrekt.

Tickets moeten worden afgedrukt of worden weergegeven op een digitaal apparaat bij aankomst bij de attractie.

Herroepingsrecht

Overeenkomstig de Europese richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011, artikel 16, lid l), kan het recht op herroeping niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten betreffende de verstrekking van accommodatiediensten, anders dan voor woondoeleinden, diensten voor het vervoer van goederen, autoverhuur, catering of vrijetijdsactiviteiten die op een specifieke datum of periode moeten worden geleverd.

Annuleringsrecht en terugbetalingen

Tickets kunnen na aankoop niet worden overgedragen, omgeruild of terugbetaald, behalve om de redenen die in deze algemene voorwaarden zijn vermeld.

Controleer altijd uw tickets bij ontvangst en meld ons snel eventuele fouten. Fouten bij het bestellen kunnen niet altijd worden gecorrigeerd en eventuele correcties zijn naar eigen goeddunken. Terugbetalingen zijn niet mogelijk.

Annulering, wijziging of uitstel van een evenement

Beslissingen om evenementen te wijzigen of annuleren zijn de verantwoordelijkheid van SparkOps SRL. SparkOps SRL kan niet garanderen om u op de hoogte te stellen van enige wijziging of annulering van een evenement of verantwoordelijk worden gehouden voor terugbetalingen of voor eventuele daaruit voortvloeiende kosten die u mogelijk maakt voor reizen, accommodatie, enige andere gerelateerde goederen of diensten of andere compensatie.

Als SparkOps SRL een evenement annuleert of significante wijzigingen aanbrengt in de locatie, datum of showtijd, zal SparkOps SRL proberen u op de hoogte te stellen vóór de evenement tijd. Klanten worden meestal per e-mail gecontacteerd, maar in urgente gevallen kan er telefonisch contact plaatsvinden.

Als een evenement wordt geannuleerd, verplaatst of gewijzigd door SparkOps SRL, krijgt u de mogelijkheid om uw tickets om te wisselen voor een nieuwe datum/locatie of de waarde van uw boeking te crediteren voor gebruik op een toekomstig tijdstip, of een terugbetaling te ontvangen.

Let op dat administratie- en transactiekosten niet restitueerbaar zijn onder welke omstandigheden dan ook

Force majeure

Behalve waar anders uitdrukkelijk vermeld in deze boekingsvoorwaarden, betreuren wij het dat we geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden of enige compensatie kunnen betalen waar de uitvoering of tijdige uitvoering van onze contractuele verplichtingen wordt voorkomen of beïnvloed, of waar u anderszins enige schade of verlies lijdt als gevolg van ‘overmacht’.

In deze boekingsvoorwaarden betekent ‘overmacht’ elk evenement dat wij (SparkOps SRL) in kwestie zelfs met alle nodige zorg niet hadden kunnen voorzien of voorkomen. Dergelijke evenementen kunnen onder meer oorlog of dreiging van oorlog, rellen, burgerlijke onrust, terroristische activiteit of daadwerkelijk dreigende terroristische activiteit, industriële geschillen, natuurrampen of nucleaire rampen, ongunstige weersomstandigheden, brand en alle soortgelijke gebeurtenissen buiten onze controle omvatten.

Covid-19

Tijdens de COVID-19 pandemie boeken klanten in volledige kennis van de veranderende omstandigheden die worden bepaald door de huidige overheidsregelgeving.

Als een wijziging in de huidige wetgeving betekent dat u niet langer in staat bent om een evenement bij te wonen, zal SparkOps SRL u aanbieden om u opnieuw te boeken voor een toekomstig evenement zodra de wetgeving dit toestaat. SparkOps SRL kan in dergelijke omstandigheden geen terugbetaling aanbieden.

Als een wijziging in de wetgeving de sluiting van een locatie afdwingt, krijgen alle getroffen klanten hun boekingsaccount gecrediteerd met de waarde van hun tickets voor toekomstig gebruik zodra de wetgeving dit toestaat. SparkOps SRL kan in dergelijke omstandigheden geen terugbetaling aanbieden.

Terugbetalingen

Behalve zoals hierboven vermeld, worden er onder geen enkele omstandigheid terugbetalingen aangeboden.

Het bijwonen van de attractie

SparkOps SRL is op geen enkele manier verantwoordelijk voor welke vorm van verlies of schade dan ook die optreedt tijdens of in verband met een evenement (inclusief verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen op een evenement).

Toegang tot de attractie is altijd onderhevig aan de algemene voorwaarden of regels van SparkOps SRL. Als u deze voorwaarden of regels overtreedt, kan SparkOps SRL de toegang weigeren of u of andere tickethouders verzoeken de locatie te verlaten.

Onder andere moet u zich houden aan de regels voor gezondheid en veiligheid en aan eventuele beveiligingseisen (inclusief beveiligingscontroles voor de veiligheid van degenen die de attractie bezoeken). SparkLab SRL heeft het recht om in bepaalde omstandigheden toegang te weigeren of u uit te zetten, en deze omstandigheden omvatten waarschijnlijk wanneer u betrokken bent bij beledigend, bedreigend, dronken of ander antisociaal gedrag, of wapens of verboden stoffen bij zich draagt of ongeautoriseerde audio-, video- of fotografische opnames maakt.

Zwangerschap verbiedt strikt genomen deelname. Dit geldt ook voor degenen die zwanger worden tussen het boeken van hun ticket en het bezoeken van de attractie.

Supercube is alleen toegankelijk voor klanten met een lengte van minstens 1,30 meter.

Er wordt geen restitutie verleend aan degenen die tickets hebben gekocht terwijl ze niet voldoen aan de leeftijds- en lengtevereisten van de speler.

Bij aankomst bij Supercube wordt u gevraagd een gezondheids- en veiligheidsovereenkomst te ondertekenen. Als u dit niet doet, kunt u de attractie niet spelen en wordt er geen restitutie aangeboden. Dit is in overeenstemming met ons beleid voor gezondheid en veiligheid.

Klanten dienen op de geplande starttijd van de ervaring aan te komen, die op het ticket staat aangegeven. Deze geplande starttijd omvat al een wachttijd van 20 minuten. Klanten die na het begin van de briefing arriveren, kunnen niet meer deelnemen aan de geplande spel sessie. Als u te laat bent voor uw geplande starttijd, kunnen we geen beschikbaarheid garanderen. We zullen proberen om een andere starttijd of kortere ervaring aan te bieden indien mogelijk, maar als dit niet kan worden geregeld, wordt uw ervaring geannuleerd. We kunnen geen terugbetalingen doen voor niet-aankomsten of ingekorte ervaringen vanwege vertragingen. We kunnen geen terugbetalingen garanderen in geval van ernstig weer, reisverstoringen of andere externe factoren.

Supercube is een fysieke attractie. SparkOps is niet verantwoordelijk in geval van onverenigbaarheid tussen de attractie en de medische conditie van klanten. Klanten met astma, epilepsie, nek- en rugproblemen, zwakke trommelvliezen, pacemakers, hartaandoeningen, enz. doen dit op eigen risico.

Als u twijfelt of u om welke reden dan ook kunt deelnemen, neem dan contact op met via e-mail op info@supercube.com voor meer informatie.

Controleer de details zorgvuldig wanneer u uw tickets ontvangt. Draag bij het bijwonen van het evenement een bewijs van leeftijd indien van toepassing.

Supercube kan worden gespeeld in groepen van maximaal 8 personen, in twee teams van 4. Als u minder dan 4 tickets koopt voor uw tijdslot, kunnen er extra spelers aan uw team worden toegevoegd. Er wordt geen claim voor terugbetaling, korting of compensatie ingediend in verband met deze vermeende bekende situatie van de speler.

General

SparkOps SRL kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen of nalatigheden van anderen. SparkOps SRL probeert echter zijn aansprakelijkheid jegens u voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, fraude of enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt, niet uit te sluiten.

Gebruik van afbeeldingen en opnames van onze locaties

Het maken van foto’s, GIF’s en videoclips is een leuk onderdeel van de ervaring die we bieden bij Supercube. Deze beelden worden getoond in onze locaties aan het einde van het spel. Laat een medewerker weten als u niet wilt dat uw beeld wordt getoond in de locatie.

Door een boeking te maken bij Supercube gaat u ermee akkoord dat eventuele afbeeldingen en video’s die door ons worden genomen van u en uw groep in onze locaties, gebruikt kunnen worden voor promotionele activiteiten online en in print door SparkOps sRL en hun partners. Als u niet wilt dat Supercube deze afbeeldingen en video gebruikt, laat het ons dan voor de dag van uw evenement weten.

De attractie wordt opgenomen met behulp van CCTV voor de gezondheid en veiligheid van u en ons personeel. Door een ticket te kopen bevestigt u uw toestemming voor het filmen en opnemen van geluid van uzelf als lid van het publiek.

Drankenservice

We zijn gemachtigd om in al onze locaties alcohol te serveren. We zullen service weigeren aan iedereen die niet redelijk kan aantonen dat ze 18+ zijn.

We behouden ons het recht voor om alcoholische dranken te weigeren aan elke gast die dronken lijkt of zich ongepast gedraagt.

Contact SparkOPS SRL

Nog steeds in de war? Neem dan contact met ons op via e-mail op info@supercube.com, onder vermelding van het bestelnummer dat u hebt ontvangen bij het kopen van uw tickets (indien van toepassing), en we zullen kijken wat we kunnen doen om u te helpen.